IRON MAIDEN ASCII | SeMeN SPeRmS SuPeR SiTe

IRON MAIDEN ASCII

    _  _           __   _
    | | | |,^.    ,'.   | `. | |
    | | | ,. `.  ,'  `.  | . `.| |
    | | | .--`,' ,' ,^. `. | |`.  |
    | | | |`. `. `. ,'___`. ,' | | `| |
    |_| |_| `. `. `._____,'  |_|  | |
         `/          `.|
                     `
__        _  _  __     ____ __   _
| `. ,^.    ,' | | | | `.   | __| | `. | |
| . ' , | /`,' . | | | | |`.`.  | |__ | . `.| |
| |`.'| | `. ,'| | | | | | `.`. | __| | |`.  |
| |  | | ,' . `. | | | | |____` / | |__ | | `| |
|_|  | | \,' `.__| |_| |_______/  `.__| |_|  | |
   `.|                    `.|
    `                     `ap

            _..-""'""-.._
           ,-'       `-.
          l          l
          l           l
         l \     _     / l
         :  \.   lol   ,/  :
         :   `*---l l---*'   :
         \ l    lol    l /
          ; :"---.__ - __,---"; :
          : `.  o `v' o  .' :
         :  `-.__/'^`\__,-'  :
         :    .-'^`-.    :
         :   .-'._____,`-.   ;
          \  ; .WWWWWWWWW. `. /
          :  l.mmmmmmmmmm. ; ;
          \ l___.--------"' /
           `. `._,-'    .'
            \      / IjD
             `----"----'

 

Posted under SeMeN SPeRmS BLArRrG

Conjured by o~ SeMeN SPeRmS ~o on June 13, 2013

Tags: , ,

More BLArRrG! Posts